Skip to main content

Voorstel nieuwe certificering cv-installateurs

Het kabinet wil de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels terugdringen. Daarom presenteerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vorige week een voorstel voor het invoeren van een wettelijke certificeringsregeling. Hiermee moet de kwaliteit van de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties worden verbeterd en het aantal koolmonoxideongevallen dalen.

 

Onveilige kwaliteitslabels

Dat een wettelijke certificeringsregeling hard nodig is, bleek uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die in november 2016 de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels onderzocht. Veel van de huidige kwaliteitslabels bieden te weinig garantie voor professionele aanleg van cv-installaties en veilig onderhoud.

Positieve veiligheidsmaatregel

Bervoets Installaties is enthousiast over de nieuwe certificeringsregeling. Daarom houden wij de ontwikkelingen rondom deze maatregel nauw in de gaten. Zo blijven wij ook in de toekomst voldoen aan de wettelijke eisen en blijft uw veiligheid gegarandeerd.

Wilt u meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen of de installatie van uw cv-ketel? Aarzel niet om ons te contacteren!

Voorstel nieuwe certificering cv-installateurs